Jazykové preklady

Odbornosť a kvalitu prekladov vám zaručujú naši profesionálni prekladatelia s dlhoročnou praxou.

Naše portfólio služieb

Úradné preklady
s pečiatkou
od 20,00€
  • 1 normostrana
  • 1800 znakov
Preklad certifikátu
Preklad zmluvy
Preklad súdneho rozhodnutia
Preklad výpisu z registra trestov
Preklad výpisu z obchodného registra
Rozhodnutia spoločníkov
Splnomocnenia, apostille
Dokumenty do verejných súťaží
Preklad dokumentov k dovezeným autám
Preklad vysvedčenia
Preklad diplomu
Preklad sobášneho listu
Preklad rodného listu
Preklad úmrtného listu
Preklad lekárskej správy
Neúradné preklady
od 14,50€
  • 1 normostrana
  • 1800 znakov

Všeobecné texty

Články, abstrakty bakalárskych či diplomových prác, reklamné materiály, študijné materiály, knihy, časopisy, katalógy a iné.

Odborné texty

Školstvo, veda, technika, lekárstvo, farmácia, elektrotechnika, energetika, strojárstvo, ekonomika, financie, bankovníctvo, právo, stavebníctvo, realitné služby, doprava, zásobovanie, železnice, autobusová doprava, automobilový priemysel, sociálne služby, obchod, turistika, šport a iné.

Cena sa môže líšiť podľa typu a obsahu prekladu. Pošlite nám svoj dokument a my vás následne budeme informovať o presných cenách.