Profesionálny tlmočník

Pracujte plnohodnotne aj v prostredí, kde nepoznáte jazyk. Zabezpečíme Vám profesionálneho tlmočníka, ktorý vám pomôže dosiahnuť Vaše ciele.

Existujú dva základné spôsoby tlmočenia – simultánne a konzekutívne. Oba sa používajú na preklenutie jazykových bariér a pomáhajú ľuďom vzájomne si porozumieť. Ak hľadáte tlmočníka pre konkrétnu príležitosť, v rozhodovaní vám pomôže pochopenie rozdielov medzi týmito druhmi tlmočenia.

Simultánne tlmočenie

Niekedy označované aj ako kabínkové tlmočenie alebo priebežné tlmočenie) prebieha súčasne s výkladom rečníka. Tlmočník počúva, čo hovorí rečník, pričom jeho slová okamžite interpretuje do iného jazyka. Simultánne tlmočenie je ideálne pre konferencie akejkoľvek veľkosti, komentovanie športových udalostí, rôzne prednášky a výklady.

Konzekutívne tlmočenie

Prebieha s určitým časovým odstupom. Tlmočník počúva, čo rečník hovorí, a po skončení vety alebo ucelenej informácie interpretuje správu do iného jazyka. Nejde o doslovný preklad, tlmočník má viac času na prípravu prekladu. Konzekutívne tlmočenie je ideálne pre malé obchodné stretnutiarozhovory, tlačové konferencie alebo osobné stretnutia vo dvojici či v menších skupinách. Môže prebiehať aj telefonicky.

Cenník služieb

TLMOČENIE
základného charakteru

(konzekutívne, simultánne)

26 €

každá začatá hodina

osobné stretnutia
pracovné stretnutia
prezentácie, semináre
a iné

TLMOČENIE
odborného charakteru

(konzekutívne, simultánne)

38 €

každá začatá hodina

tlačové konferencie
komentovanie športových udalostí
a iné