Jazykové skúšky

Veľké množstvo našich študentov zistilo, že v Klass Academy poctivá a dôkladná príprava na jazykové skúšky nemusí byť iba drina (aj keď tak trochu aj je) …

Trochu histórie

Členské štáty Európskej únie v roku 1992 po viacročnej odbornej príprave založili medzinárodné konzorcium so strediskom v Londýne, ktoré sa podujalo vypracovať jednotný systém jazykových skúšok pre jazyky štátov Európskej únie. V roku 1999 došlo k reorganizácii, v rámci ktorej sa presunul Sekretariát Konzorcia ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) z Londýna do Pécsu.

V dôsledku toho tvorbu testov ECL, priebeh skúšok a vydávanie medzinárodných jazykových certifikátov ECL (názov jazykového certifikátu: Certifikát o znalosti moderných jazykov) koordinuje Sekretariát Konzorcia ECL sídliaci na Univerzite v Pécsi (Maďarsko)

EALTA

Európska asociácia pre testovanie a hodnotenie jazykov
ECL sa stalo členom EALTA
EALTA je profesijné združenie jazykových testerov
Záujmy EALTA sú nezávislé od akejkoľvek inej organizácie
EALTA bola zriadená za finančnej podpory Európského spoločenstva
Cieľom EALTA je presadzovať pochopenie teoretických princípov testovania a hodnotenia jazykov, skvalitňovať proces testovania a hodnotenia, šíriť a pomáhať zavádzať ho do praxe v rámci celej Európy